Offert / Förfrågan »

Lekplatsbesiktning i Stockholm

Är er lekplats säker?


Lekplatsbesiktning

Konsumentverket har beräknat att c:a 19 000 olyckor sker på lekplatser och skolgårdar varje år. Många av dessa olyckor leder till akutläkarvård Över 60% av olyckorna sker på skolgårdar. Cirka 40% sker vid övriga lekplatser De flesta olyckorna beror på att fallutrymme och stötdämpande underlag inte uppfyller kraven. Sådana fakta leder till att lekplatsbesiktning och tillsyn bör vara ett högprioriterat område för kommuner, bostadsrättsföreningar och liknande.

Fastighetsägaren ansvar

Fastighetsägaren som till exempel kommunen, en skola, bostadsbolag, eller bostadsrättsföreningar, har ansvar för att lekplatsens egenskaper upprättshålls (PBL). Ansvaret för att utrustning ska vara säker gäller oavsett tillverkningsår (PSL).

Är er lekplats säker?