Offert / Förfrågan »

Lekplatser

Vi ligger långt framme med att göra leken säker för barnen.


Barnens lek är allvar för oss

Vi tar hand om hela processen och utför projektering, nyanläggning samt renoveringar av lekplatser.

Dessutom sköter vi underhållet och säkerhetsbesiktningar.

GrönaGatan Trädgård bygger lek och parkanläggningar, specialanpassade för just ert område. Vi på GrönaGatan Trädgård har utrustning, kunnande och reservdelar för att ge lekplatsen den vård den behöver för att vara säker och attraktiv.

Vi ligger långt framme med att göra leken säker för barnen, och våra produkter uppfyller samtliga krav som ställs.

Dessutom har vi kompletterande produkter såsom fallskyddsmattor och utför säkerhetsbesiktning av lekplatserna.

En trevlig lekplats är ett enkelt sätt att göra ett bostadsområde mer attraktivt. Att investera i barns lek är därför en god affär – både på kort och på lång sikt.

Leverantörer

Vi samarbetar med de bäst och kreativaste leverantörerna i branchen.
Vi värderar kvalitet, leverans säkerhet och relationer med våra samarbetspartners

Vi på GrönaGatan Trädgård har utrustning, kunnande och reservdelar för att ge lekplatsen och möbler den vård den behöver för att vara säker och attraktiv.

Vi samarbetar idag med ett av Sveriges bästa lekutrustnings leverantörer.