Offert / Förfrågan

Lek

Vi ligger långt framme med att göra leken säker för barnen, och våra produkter uppfyller samtliga krav som ställs.

Vi på GrönaGatan Trädgård har utrustning, kunnande och reservdelar för att ge lekplatsen den vård den behöver för att vara säker och attraktiv.
Vi ligger långt framme med att göra leken säker för barnen, och våra produkter uppfyller samtliga krav som ställs.
Dessutom har vi kompletterande produkter såsom fallskyddsmattor och utför säkerhetsbesiktning av lekplatserna.